اندیشکده گیت استون: با پیروزی مجدد حسن روحانی، اقتصاد ایران فلج باقی میماند!

اندیشکده آمریکایی گیت استون، به بررسی اقتصاد ایران در دولت آینده پرداخت و نوشت: در صورت پیروزی مجدد حسن روحانی، اقتصاد ایران فلج باقی میماند و اختلافات حزبی ادامه پیدا کرده و شکاف بیشتر میشود.

↙️اندیشکده آمریکایی گیت استون با انتخاب عکس حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی به بررسی اقتصاد ایران در دولت آینده پرداخت و نوشت: در صورت پیروزی مجدد حسن روحانی اقتصاد ایران فلج باقی می ماند و اختلافات حزبی ادامه پیدا کرده و شکاف بیشتر میشود.

***

• پیوند گزارش:

http://Goo.gl/EmddBZ

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه