محبوب‌ترین و منفورترین اعضای کاخ سفید

در زیر، نمودار آماریِ محبوب‌ترین و منفورترین اعضای کاخ سفید نمایش داده شده است.

?محبوب‌ترین و منفورترین اعضای کاخ سفید

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه