تصویر کودک قربانی تروریسم در رسانه های مدعی استقلالِ جهان، هیچ جایی نداشت!

تصویر کودک قربانی تروریسم، هیچ جایی در میان رسانه های مدعی استقلال در جهان نداشت!

⚠️تصویر کودک قربانی تروریسم در رسانه های مدعی استقلال در جهان هیچ جایی نداشت

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه