امضای فرمان «آمریکایی بخر-آمریکایی استخدام کن» توسط دونالد ترامپ

دونالد ترامپ با امضای فرمان «آمریکایی بخر-آمریکایی استخدام کن»، گام نخست را در جهت محدود کردن صدور روادید برای استخدام نیروی کار خارجی برداشت.

☑️دونالد ترامپ با امضای فرمان «آمریکایی بخر-آمریکایی استخدام کن»، گام نخست را در جهت محدود کردن صدور روادید برای استخدام نیروی کار خارجی برداشت.

 

***

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه