آیا قالیباف و روحانی به رقابت نهایی راه پیدا می کنند؟

آیا قالیباف و روحانی به رقابت نهایی راه پیدا می کنند؟

المانیتور بر اساس آخرین نظرسنجی ها سوال می پرسد که آیا قالیباف و روحانی به رقابت نهایی راه پیدا می کنند؟

ارسال دیدگاه