چهارمین تغییرات سیاسی در عربستان؛ بن سلمان و بن نایف هدف اصلی دستور ملک سلمان

ملک سلمان برای چهارمین بار طی دستوری اقدام به عزل و نصب‌های فراوانی نمود. در دستورات پیشین محمد بن سلمان قدرت خویش را افزایش داده بود و مخالفانش از کار برکنار شده بودند. حکم اخیر هم از این قاعده مستثنا نیست

?ملک سلمان برای چهارمین بار طی دستوری اقدام به عزل و نصب‌های فراوانی نمود. در دستورات پیشین محمد بن سلمان قدرت خویش را افزایش داده بود و مخالفانش از کار برکنار شده بودند. حکم اخیر هم از این قاعده مستثنا نیست

?عزل و نصب‌های پادشاه سعودی که بیش از 40 نفر از مسئولان و وزیران این کشور را شامل شد، بحث و جدل زیادی را در بین تحلیلگران به دنبال داشت. تأسیس سازمان «امنیت ملی» و همچنین انتصاب فهد بن ترکی به فرماندهی زمینی ارتش از حامیان بن سلمان در یمن که گفته می‌شود با امارتی‌ها هم رابطه خوبی دارد، دو تصمیمی است که بیش از دیگر تغییرات به چشم می‌آید

?تحلیل و ارزیابی

1-به باور تحلیل گران این نصب و عزل‌ها به نوعی آغاز مرحله جدید در خاندان سعودی به‌منظور انحصار قدرت از سوی فرزندان سلمان است

2-تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم از اختیارات وزارت کشور که در دستان ولیعهد یعنی محمد بن نایف است؛ اما دستور تأسیس سازمان امنیت ملی، به معنی ایجاد یک نهاد موازی با اصلی‌ترین منبع قدرت رقیب محمد بن سلمان است

3-یکی دیگر از تغییرات، انتصاب فهد بن ترکی ژنرال میدانی و با تجربه به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش سعودی است. وی ضمن آنکه از حامیان سیاست بن سلمان در یمن است، روابط خوبی با امارتی‌ها هم دارد. این انتصاب شاید بتواند معادلات زمینی یمن را وارد فاز جدیدی نموده و همچنین بخشی از اختلافات میان سعودی و امارات را کاهش دهد

4-اما همه به خوبی می‌دانند که یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و چه بسا اصلی در تعیین جانشین سلمان از میان بن سلمان و بن نایف، واشنگتن است. یکی از انتصاب های بحث برانگیز اخیر، منصوب نمودن خالد بن سلمان از پسران پادشاه به سفیر عربستان در آمریکاست. باید منتظر بود و دید کدام یک از دو طیف بن سلمان و بن نایف خواهد توانست خود را به دولت ترامپ نزدیک‌تر نماید؟

***

• کاری از تحلیلگر اندیشکده راهبردی تبیین

• عضویت در کانال اندیشکده راهبردی تبیین:

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g

ارسال دیدگاه