تاریخ انتشار :شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶.::. ساعت : ۹:۳۸ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

واشنگتون پست: با شروع مناظره های تلویزیونی در روز جمعه، برجام هسته ای به رفراندوم گذاشته می شود، با این سوال که آیا مردم ایران از برجام نفعی برده اند؟

واشنگتون پست: با شروع مناظره های تلویزیونی در روز جمعه، برجام هسته ای به رفراندوم گذاشته می شود، با این سوال که آیا مردم ایران از برجام نفعی برده اند؟


تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

💎واشنگتون پست: با شروع مناظره های تلویزیونی در روز جمعه، برجام هسته ای به رفراندوم گذاشته می شود، با این سوال که آیا مردم ایران از برجام نفعی برده اند؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید