بررسی طرح تحریم های ایران بعد از انتخابات

سناتور ضد ایرانی باب کورکر: طرح تحریم های ایران تا یک ماه دیگر بررسی خواهد شد(تصویب بعد از انتخابات ایران)/پیشتر نیز کورکر اعلام کرد تحریم ها به دلیل احتمال تأثیرگذاری بر انتخابات ایران به تعویق افتاد

سناتور ضد ایرانی باب کورکر: طرح تحریم های ایران تا یک ماه دیگر بررسی خواهد شد(تصویب بعد از انتخابات ایران)/پیشتر نیز کورکر اعلام کرد تحریم ها به دلیل احتمال تأثیرگذاری بر انتخابات ایران به تعویق افتاد

ارسال دیدگاه