مردم ایران هم چنان منتظر نتایج برجام

بلومبرگ: مردم ایران هم چنان منتظر نتایج برجام/مردم ناامید ممکن است روحانی را از دور دوم ریاست جمهوری محروم کنند

بلومبرگ: مردم ایران هم چنان منتظر نتایج برجام/مردم ناامید ممکن است روحانی را از دور دوم ریاست جمهوری محروم کنند

ارسال دیدگاه