حمله به سپاه و درخواست ورود این نیروی نظامی به فهرست سازمان های تروریستی

نویسنده العربیه و هافنگتون پست این بار در اندیشکده گیت استون همنوا با برخی در داخل، به سپاه حمله کرد و خواستار ورود این نیروی نظامی به فهرست سازمان های تروریستی شد!

نویسنده العربیه و هافنگتون پست این بار در اندیشکده گیت استون همنوا با برخی در داخل، به سپاه حمله کرد و خواستار ورود این نیروی نظامی به فهرست سازمان های تروریستی شد!

ارسال دیدگاه