تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۶.::. ساعت : ۸:۱۸ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

پیروزی ماکرون در فرانسه

ماکرون پیروز شد اما نباید فراموش کرد نزدیک به 34% مردم فرانسه به تفکر افراطی و نزدیک به فاشیسم مارین لوپن رأی دادند


تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

ماکرون پیروز شد اما نباید فراموش کرد نزدیک به ۳۴% مردم فرانسه به تفکر افراطی و نزدیک به فاشیسم مارین لوپن رأی دادند

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید