قرارداد تسلیحاتی 100 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان

رویترز: مقام کاخ سفید از مراحل نهایی قرارداد تسلیحاتی 100 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان خبر داد!

رویترز: مقام کاخ سفید از مراحل نهایی قرارداد تسلیحاتی 100 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان خبر داد!

ارسال دیدگاه