خطرناک ترین افراد دنیا

«پاتریک کاکبِرن» روزنامه‌نگار ایرلندی ایندیپندنت: ترامپ و محمد بن سلمان خطرناک ترین افراد دنیا هستند و هفته بعد به دیدار یکدیگر می روند
«پاتریک کاکبِرن» روزنامه‌نگار ایرلندی ایندیپندنت: ترامپ و محمد بن سلمان خطرناک ترین افراد دنیا هستند و هفته بعد به دیدار یکدیگر می روند

«پاتریک کاکبِرن» روزنامه‌نگار ایرلندی ایندیپندنت: ترامپ و محمد بن سلمان خطرناک ترین افراد دنیا هستند و هفته بعد به دیدار یکدیگر می روند

ارسال دیدگاه