هدف قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری آمریکا-عربستان

وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از پیروزی روحانی اعلام کرد: هدف قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری آمریکا-عربستان مقابله با ایران و تقویت اقدامات ضدتروریستی! عربستان در منطقه است

وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از پیروزی روحانی اعلام کرد: هدف قرارداد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری آمریکا-عربستان مقابله با ایران و تقویت اقدامات ضدتروریستی! عربستان در منطقه است
#سایه_جنگ

ارسال دیدگاه