زبیگنیو برژینسکی در سن ۸۹ سالگی درگذشت

زبیگنیو برژینسکی مرد. وی مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر بود

زبیگنیو برژینسکی مرد. وی مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر بود

ارسال دیدگاه