صدور ویزا در مقابل دریافت اطلاعات خصوصی!!

دولت آمریکا تایید کرد: متقاضیان ویزای آمریکا باید اطلاعات خصوصی شبکه‌های اجتماعی خود از 5 سال گذشته تا روز درخواست را به وزارت خارجه آمریکا اعلام کنند!

دولت آمریکا تایید کرد: متقاضیان ویزای آمریکا باید اطلاعات خصوصی شبکه‌های اجتماعی خود از 5 سال گذشته تا روز درخواست را به وزارت خارجه آمریکا اعلام کنند!

ارسال دیدگاه