عربستان سعودی «شریک ضروری» واشنگتن

مقامات سابق و کارشناسان آمریکایی در نشست کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان آمریکا، عربستان سعودی را «شریک ضروری» واشنگتن در منطقه خواندند و خواستار رفورم قانون شریعت اسلام شدند
مقامات سابق و کارشناسان آمریکایی در نشست کمیته فرعی امور خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان آمریکا، عربستان سعودی را «شریک ضروری» واشنگتن در منطقه خواندند و خواستار رفورم قانون شریعت اسلام شدند

ارسال دیدگاه