ایران هم چنان در فهرست محدودیت های FATF

تعلیق محدودیت ایران ادامه پیدا کرد؛ اما ایران هم چنان در فهرست محدودیت های FATF ماند

❌کارگروه اقدام FATF در تصمیمات نهایی خود اعلام کرد نام ایران در لیست سیاه هم چنان باقی می ماند اما با توجه به اقدامات ایران، «تعلیق» محدودیت ها ادامه خواهد داشت

?این نهاد برغم اقدامات ایران همچنان به تمامی اعضای خود هشدار می دهد در انجام تراکنش های مالی و مراودات تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، ارزیابی بایسته بیشتری را به کار گیرند

 

?پیوند خروجی آخرین جلسه کار گروه اقدام مالی:
Goo.gl/RKShmc

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه