کاهش درآمد داعش تا 80درصد

فارن پالسی: درآمد داعش در سه ماهه دوم 2017 نسبت به همین زمان در 2015 نزدیک به 80 درصد کاهش داشته است
فارن پالسی: درآمد داعش در سه ماهه دوم 2017 نسبت به همین زمان در 2015 نزدیک به 80 درصد کاهش داشته است

ارسال دیدگاه