نشست بررسی قراردادهای نفتی باحضور دکتر علیرضا زاکانی

نشست بررسی قراردادهای نفتی باحضور دکتر علیرضا زاکانی در محل اندیشکده راهبردی تبیین برگزار گردید. متن کامل این نشست در آینده ای نزدیک منتشر خواهد شد.

در این نشست که در صبح  روز شنبه  مورخ 24 تیرماه 1396 برگزار شد،آقای دکتر زاکانی ( عضو سابق کمسیون اصل نود در زمان بررسی پرونده فساد قرارداد کرسنت) با پرداخت به راهبرد کلی غرب در رابطه با منابع نفتی و گازی منطقه غرب آسیا، به گزارش سال 1353 که توسط یک موسسه آمریکایی منتشر شد، اشاره کرده و گفتند: در این گزارش که سال 1355 خروجی آن منتشر شد، اعلام شده بود نفت ایران در سال 1375 تمام خواهد شد. طبق همین گزارش آمریکایی ها شروع به ارائه بسته انرژی می کنند که قراردادهای مختلف و متعدد آسیب زا در حوزه نفت و گاز هم راستا با افق این بسته انرژی است. آقای دکتر زاکانی 8اشکال کلی قرارداد کرسنت را بیان کرده و قراردادهای جدید نفتی را مستعد شکل گیری مفاسدی آنچه در کرسنت رخ داد دانستند.

متن کامل این نشست به زودی منتشر خواهد شد..

ارسال دیدگاه