طرح تحریمی مصوب سنا سه شنبه در مجلس !

سنا و مجلس نمایندگان توافق کردند/ایران تحریم می شود/ طرح تحریمی مصوب سنا سه شنبه در مجلس نمایندگان به رای گذاشته می شود!

ارسال دیدگاه