کاهش رشد اقتصادی بریتانیا و آمریکا

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی بریتانیا و آمریکا در سال‌جاری کاهش می‌یابد
صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی بریتانیا و آمریکا در سال‌جاری کاهش می‌یابد

صندوق بین‌المللی پول به دنبال “فعالیت کمتر از انتظار” در سه ماه اول سال‌جاریT تخمینهای خود را درباره رشد اقتصادی در بریتانیا و آمریکا را تغییر داده است

⌛️ این نهاد بین‎‌المللی مالی و پولی جهانی می‌گوید که رشد اقتصادی بریتانیا در سال‌جاری ۱.۷ درصد خواهد بود. این سازمان پیشتر رشد اقتصادی بریتانیا را ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود

⌛️رشد اقتصادی آمریکا براساس تخمینهای جدید این نهاد مالی در سال جاری ۲.۱ درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول، در ماه آوریل رشد اقتصادی آمریکا را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود

?پیوند خبر:

Goo.gl/tiAeyP

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

 

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه