جامع ترین بسته تحریمی..

پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: «تحریم جدید که حمایت دو حزب آمریکا را همراه دارد، یکی از جامع ترین بسته های تحریمی در "تاریخ" است که آمریکا را امن نگاه می دارد»
پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: «تحریم جدید که حمایت دو حزب آمریکا را همراه دارد، یکی از جامع ترین بسته های تحریمی در "تاریخ" است که آمریکا را امن نگاه می دارد»

ارسال دیدگاه