نشست چگونگی استفاده ی آمریکا از رسانه ها برای مدیریت فرهنگی خود و سایر کشورها

نشست" چگونگی استفاده ی آمریکا از رسانه ها برای مدیریت فرهنگی خود و سایر کشورها" با حضور آقای سید محمد کمیل حسینی پژوهشگر مسائل فرهنگی در محل اندیشکده راهبردی تبیین برگزار گردید.

 این نشست دیروز(24مرداد96) در محل اندیشکده ی راهبردی تبیین برگزار و آقای سید محمد کمیل حسینی پژوهشگر مسائل فرهنگی به تبیین روند تغییرات فرهنگی آمریکا و نحوی مدیریت آن توسط رسانه ها پرداختند.
در این نشست که همراه با پخش مستند «بازگشت گمورا» بود، آقای حسینی محوریت یافتن سرمایه و قدرت در جهان مدرن را مطرح کردند و به دلایل گوناگون ارتباط سرمایه و قدرت با مسائل جنسی را برشمردند؛ که از آن میان می توان به «صنعت مسائل جنسی» اشاره کرد.
این پژوهشگر فرهنگی در ادامه، سه تکانه ی فرهنگی در مسائل جنسی آمریکا -یعنی انقلاب جنسی 1920، 1960 و 1990 به بعد را برشمرده و به نقش رسانه ها در هر یک اشاره کردند.

متن کامل این نشست به زودی منتشر خواهد شد..

ارسال دیدگاه