آیا شیوه عملیات‌های داعش تغییر می‌کند؟

با شکست تروریست‌های داعش در مناطق مختلف عراق و عدم جایابی سرزمینی در این کشور، این گروه تمرکز جمعیتی در مناطق تحت اشغال خود را از دست داده‌است. این درحالی است که مدل سازمانی داعش مبتنی بر تصرف جغرافیایی و حضور نیروها در آن سرزمین و نیز تلاش برای تشکیل دولت اسلامی در آن بوده‌ اما با از دست رفتن مناطق تحت سیطره خود، عملا پیش‌نیاز جغرافیایی مدل سازمانی داعش از میان رفته است

با شکست تروریست‌های داعش در مناطق مختلف عراق و عدم جایابی سرزمینی در این کشور، این گروه تمرکز جمعیتی در مناطق تحت اشغال خود را از دست داده‌است. این درحالی است که مدل سازمانی داعش مبتنی بر تصرف جغرافیایی و حضور نیروها در آن سرزمین و نیز تلاش برای تشکیل دولت اسلامی در آن بوده‌ اما با از دست رفتن مناطق تحت سیطره خود، عملا پیش‌نیاز جغرافیایی مدل سازمانی داعش از میان رفته است

? از سوی دیگر نگاهی به مجله‌ی تبلیغاتی داعش به نام «رومیه» که پس از تصرف دابق در سوریه توسط نیروهای تحت حمایت ترکیه در مهر ماه 1395 نام خود را از «دابق» به «رومیه» تغییر داد، حاکی از یک چرخش گفتمانی در مدل عملیاتی و سازمانی داعش است. در مجله «رومیه» در شماره‌های 2 و 3 در مطالبی با عنوان مشترک «تاکتیک‌های شوالیه‌های ترور» به آموزش ترور و کشتن افراد به صورت انفرادی پرداخته شده است. این آموزش‌ها مختص افرادی است که تنها مانده‌اند و در قلمرو سرزمیني دولت اسلامیِ داعش نیستند. به نظر می‌رسد با نابودی «سازمان داعش» در عراق، چنین توصیه‌های بیشتر عملیاتی شوند. این موضوع را می‌توان در انفجارهای متعددی که در شهرهایی مثل بغداد، تکریت، ناصریه و بازار مقدادیه دیالی طی روزهای اخیر رخ داده مشاهده کرد

? شواهد بالا دال بر تمایل بیشتر داعش به عملیات‌های تروریستی در نقاط مختلف و مشخصا عراق است. این، نتیجه نابودی نسبی سازمان داعش است. به عبارت دیگر داعش با تاکید بر ایده جهاد اسلامی با کفار و الزام به کشتار آنان به جای ایده خلافت اسلامی- که نیازمند جغرافیای متمرکز حکمرانی است – الگوی سازمانی خود را قدری به الگوی القاعده نزدیک ساخته است

#تحلیل_کوتاه
? #تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه