درخواست حمایت از استقلال کردستان عراق!

طبق ادعای کردستان 24: چاک شومر از دنیا خواست به رای استقلال کردستان احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند!

طبق ادعای کردستان 24: چاک شومر از دنیا خواست به رای استقلال کردستان احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند!

❌رهبر دموکرات های سنا در بیانیه ای رسمی اعلام کرده مردم شمال عراق از حداکثر حمایت من برخوردار هستند

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه