افزایش اختلاف ترامپ و جمهوری خواهان سنا..

افزایش اختلاف ترامپ و جمهوری خواهان سنا/سناتور مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا در موضوع اختلاف ترامپ و کورکر، باب کورکر را عضو ارزشمند جمهوری خواهان سنا معرفی کرد و وی را سناتوری مهم در بحث بودجه دانست
افزایش اختلاف ترامپ و جمهوری خواهان سنا/سناتور مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا در موضوع اختلاف ترامپ و کورکر، باب کورکر را عضو ارزشمند جمهوری خواهان سنا معرفی کرد و وی را سناتوری مهم در بحث بودجه دانست

ارسال دیدگاه