اینستاگرام/ مشاوره مقام های صهیونیستی جهت افزایش فشار بر ایران

گروهی از مقام های عالی رتبه #اسرائیل با هدف مشاوره و طرح ریزی یک راهبرد گسترده برای فشار بر #ایران، #حزب_الله و دیگر نیروهای نظامی شیعه جهت خروج از #سوریه با همتایان آمریکایی خود دیدار کردند.

مشاوره مقام های صهیونیستی جهت افزایش فشار بر ایران ?الی لیک در بلومبرگ می نویسد: «گروهی از مقام های عالی رتبه #اسرائیل با هدف مشاوره و طرح ریزی یک راهبرد گسترده برای فشار بر #ایران، #حزب_الله و دیگر نیروهای نظامی شیعه جهت خروج از #سوریه با همتایان آمریکایی خود دیدار کردند. این دیدار در زمانی انجام شده که #جنگ در سوریه در روزهای پایانی خود به سر می برد» ❎الی لیک ادعا می کند یک مقام ارشد شورای #امنیت_ملی آمریکا به وی گفته طرح بدین گونه است که شرایطی فراهم کنیم تا ترک خاک سوریه توسط ایران دلپذیرتر از حضورش در آنجا باشد ?الی لیک مدعی است یک مقام ارشد از رژیم غاصب #صهیونیستی تأیید کرده که هر دو طرف در دیدار بر همکاری با یکدیگر برای شکل گیری یک راهبرد منطقه ای برای مقابله با تلاش های ایران جهت حضورش در سوریه و لبنان موافقت کرده اند ?لینک گزارش: Goo.gl/Vrtpuk

#اندیشکده_راهبردی_تبیین
#اندیشکده
 
الی لیک در بلومبرگ می نویسد: «گروهی از مقام های عالی رتبه #اسرائیل با هدف مشاوره و طرح ریزی یک راهبرد گسترده برای فشار بر #ایران، #حزب_الله و دیگر نیروهای نظامی شیعه جهت خروج از #سوریه با همتایان آمریکایی خود دیدار کردند. این دیدار در زمانی انجام شده که#جنگ در سوریه در روزهای پایانی خود به سر می برد»
 
❎الی لیک ادعا می کند یک مقام ارشد شورای #امنیت_ملیآمریکا به وی گفته طرح بدین گونه است که شرایطی فراهم کنیم تا ترک خاک سوریه توسط ایران دلپذیرتر از حضورش در آنجا باشد ?الی لیک مدعی است یک مقام ارشد از رژیم غاصب#صهیونیستی تأیید کرده که هر دو طرف در دیدار بر همکاری با یکدیگر برای شکل گیری یک راهبرد منطقه ای برای مقابله با تلاش های ایران جهت حضورش در سوریه و لبنان موافقت کرده اند
 
?لینک گزارش:
 
Goo.gl/Vrtpuk

ارسال دیدگاه