تلگرام/جلسه استماع با حضور کارشناسان ضد ایرانی!

همزمان با هجمه همه جانبه علیه ایران، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی با حضور کارشناسانی ضد ایرانی از FDD؛CFR و اتحاد علیه ایران برگزار خواهد کرد.
همزمان با هجمه همه جانبه علیه ایران، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی با حضور کارشناسانی ضد ایرانی از FDD؛CFR و اتحاد علیه ایران برگزار خواهد کرد.

ارسال دیدگاه