تاریخ انتشار :دوشنبه ۱ آبان ۹۶.::. ساعت : ۹:۳۰ ق.ظ
print
فاقددیدگاه

توئیتر/منتخب توئیت کارشناسان اندیشکده

منتخب توئیت کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین در هفته گذشته:


.jpg - توئیتر/منتخب توئیت کارشناسان اندیشکده

دیدگاه خود را به ما بگویید.

لطفا معادله را به روز کنید