تلگرام/فشار کنگره به ترامپ در جهت فسخ قرارداد بوئینگ با ایران…

واشنگتون فری بیکن به نقل از منابع خود از فشار کنگره بر دولت ترامپ برای فسخ قرارداد بوئینگ با ایران خبر داد و نوشت احتمالا دولت ترامپ این قرارداد را لغو نماید

ارسال دیدگاه