آخرین گزارش سیگار؛ کاهش کنترل دولت افغانستان بر این کشور

طبق آخرین گزارش سربازرس ویژه در امور بازسازی افغانستان (سیگار)، کنترل دولت افغانستان بر سرزمین، تعداد شهرها و جمعیت این کشور طی ماه‌های گذشته نیز کاهش داشته است.

? طبق آخرین گزارش سربازرس ویژه در امور بازسازی افغانستان (سیگار)، کنترل دولت افغانستان بر سرزمین، تعداد شهرها و جمعیت این کشور طی ماه‌های گذشته نیز کاهش داشته است.

?مطابق این گزارش که در تاریخ 30 اکتبر منتشر شد، مجموع کنترل و نفوذ دولت بر شهرهای افغانستان، در ماه اوت 2017، کمتر از 57 درصد عنوان شده است، حال‌آنکه این میزان در تاریخ مشابه سال گذشته‌ی میلادی، 63/4 درصد بوده است

?همچنین طبق این گزارش، کنترل و نفوذ طالبان در مدت مشابه، از 8/1 درصد به 13/3 افزایش پیدا کرده است

?توجه: راجع به میزان صحت‌وسقم این گزارش‌ها و اینکه تا چه حد کنترل دولت را واقعی نشان می‌دهند، تردیدهایی وجود دارد

 

?تحلیل و ارزیابی:

?بررسی آمارهای سیگار طی دو سال گذشته، نشان می‌دهد که سرعت سلطه‌یابی طالبان بر سرزمین‌های افغانستان، روزبه‌روز در حال افزایش است

⭕️ دلایل:

دلایل زیر را می‌توان برای قدرت‌یابی فزاینده‌ی طالبان در افغانستان برشمرد:

1- حضور آمریکا به‌عنوان نیروی مهاجم، اشغالگر و دشمن عینی مردم افغانستان

2-فساد و ناکارآمدی دولت وحدت ملی

3- تمسک به آموزه‌های پشتون‌گرایی و اسلامی از سوی طالبان

4-کشته شدن تعداد بالایی از شهروندان افغانستان از سوی آمریکا

✳️ به‌صورت کلی، می‌توان گفت که دولت افغانستان از سوی عده‌ی قابل‌توجهی از مردم افغانستان، دولتی دست‌نشانده، فاسد، ناکارآمد و نامشروع تلقی شده و در حال حاضر، طالبان تنها بدیل موجود برای آن به شمار می‌رود

در چنین شرایطی ،این گروه دو کارکرد عمده را بر عهده داشته است و این دو کارکرد را می‌توان دو عامل جدی در قدرت‌یابی این گروه دانست:

1- مبارزه با دشمن کافر و اشغالگر

2- مطرح نمودن خود به‌عنوان جایگزینی برای وضع موجود

 

#تحلیل_کوتاه
? #تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

 

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه