آپارات/نمی توانم موشک های ایران را تحسین نکنم..

ژنرالUzi Rubin متخصص ساخت #موشک در رژیم صهیونیستی در سال 2015 اعتراف کرد نمی تواند موشک های ایران را تحسین نکند و آنها را یک اثر مهندسی خوب می داند

ژنرالUzi Rubin متخصص ساخت #موشک در رژیم صهیونیستی در سال 2015 اعتراف کرد نمی تواند موشک های ایران را تحسین نکند و آنها را یک اثر مهندسی خوب می داند
ما را در آپارات دنبال کنید:
 

ارسال دیدگاه