تلگرام/گام آخر تغییر در دربار آل‌سعود

ایجاد تنش و تصاعد بحران‌ در عربستان، راهبرد محمد بن سلمان برای قبضه کردن قدرت در دربار سعودی است. وی با ایجاد بحران فی‌مابین «ریاض-بیروت» و «ریاض-تهران» سعی دارد گام آخر تغییر قدرت در این کشور را بردارد.

 

?ایجاد تنش و تصاعد بحران‌ در عربستان، راهبرد محمد بن سلمان برای قبضه کردن قدرت در دربار سعودی است. وی با ایجاد بحران فی‌مابین «ریاض-بیروت» و «ریاض-تهران» سعی دارد گام آخر تغییر قدرت در این کشور را بردارد.

?روند‌ها نشان می‌دهد؛ محمد بن سلمان با تصدی وزارت دفاع عربستان و آغاز جنگ با یمن، دامنه اختیارات خود را گسترده ساخت و به بهانه تمایل به یمن، مُقرَن بن عبدالعزیز را از ولیعهدی دربار سعودی کنار گذارد. وی سپس با سناریوی شهادت حجاج ایرانی در واقعه منا و ایجاد تنش بین «ریاض-تهران» افراد مسالمت جو با ایران را برکنار و کنترل سیاست خارجی این کشور را بدست گرفت. «بن‌سلمان» در ادامه با ایجاد بحران بین «ریاض-منامه» محمد بن نایف را بهانه تمایل به قطر، از ولیعهدی عربستان برکنار کرد.

?بنابراین «بن ‌سلمان» تا کنون با درگیر ساختن عربستان به جنگ، تنش‌های امنیتی و دیپلماتیک، موانع قدرت یابی خود را برطرف و به بهانه مدیریت بحران، اختیاراتش را افزایش داده و روند قدرت یابی خود را پُرشتاب کرده است. با این شرایط به نظر می‌رسد بحران «ریاض-بیروت» و همچنین بازداشت 200 شاهزاده سعودی، آغاز شمارش معکوس برای پادشاهی محمد بن سلمان باشد. در این ارتباط بحران «ریاض-تهران» از ملزومات تثبیت قدرت وی خواهد بود.

? @DrRezaSeraj

ارسال دیدگاه