تلگرام/بیل گیتس به دیدار ولیعهد جنگ طلب عربستان رفت!

‼️بیل گیتس به دیدار ولیعهد جنگ طلب عربستان رفت! این دیدار دومین دیدار محمد بن سلمان و بیل گیتس در دو سال اخیر است/سرمایه گذاری در عربستان از جمله در پروژه نئوم بخشی از موضوعات مورد بحث بوده است
بیل گیتس به دیدار ولیعهد جنگ طلب عربستان رفت! این دیدار دومین دیدار محمد بن سلمان و بیل گیتس در دو سال اخیر است/سرمایه گذاری در عربستان از جمله در پروژه نئوم بخشی از موضوعات مورد بحث بوده است

ارسال دیدگاه