ایجاد و انتشار رعب و وحشت؛ نقش مکمل غرب‌گرایان در اجبار ایران برای مذاکره موشکی

جریان غرب‌گرای داخلی، در چارچوب تئوریزه کردن مذاکرات موشکی، یکی از راهکنش‌های خود را، ایجاد و انتشار رعب و وحشت از نتایج پاسخ رد ایران برای آغاز مذاکره بر سر توان دفاعی موشکی خود، قرار داده است.

? جریان #غرب‌گرای_داخلی، در چارچوب تئوریزه کردن مذاکرات موشکی، یکی از راهکنش‌های خود را، ایجاد و انتشار رعب و وحشت از نتایج پاسخ رد ایران برای آغاز مذاکره بر سر #توان_دفاعی موشکی خود، قرار داده است.

1- این جریان نقطه تمرکز خود را افکار عمومی داخلی قرار داده و سعی دارد با تزریق رعب و وحشت، آن را برای آماده‌سازی و حتی فشار برای آغاز مذاکره آماده کند.

2- راهکنش ایجاد و انتشار رعب و وحشت، در امتداد تقسیم‌کاری است که بین اروپا و آمریکا انجام‌شده است. در بازی طراحی‌شده توسط غربی‌ها، آمریکا نقش پلیس بد و اروپا نقش پلیس خوب را بازی می‌کند و هرکدام فراخور نقش خود مشغول بازی هستند.

3- در این چارچوب آمریکایی‌ها تقریباً هر هفته یک چالش، تحریم یا تهدید علیه ایران تولید می‌کنند و اروپایی‌ها وعده مذاکره برای دور شدن سایه تحریم می‌دهند.

4- نقش جریان غرب‌گرای داخلی، تسهیل اثر نقشه طراحی‌شده غرب است؛ به این صورت که ایران را از پلیس بد، ترسانده و برای معامله با پلیس خوب ترغیب کنند.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

?#تحلیل_مرتبط:

♦️راهکنش(تاکتیک) اروپا و آمریکا در مقابله با توان دفاعی موشکی ایران

?https://t.me/Tabyincenter/12770

♦️برجام موشکی؛ تلاش آرام مثلث آمریکا، اروپا و غرب‌گرایان داخلی

?https://t.me/Tabyincenter/12669

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه