تلگرام/گزارش محرمانه سازمان ملل درخصوص موشک اصابت شده به ریاض..

اسپوتنیک: برخلاف ادعاهای ائتلاف ریاض مبنی بر ایران بودن موشک یمنی که به سوی فرودگاهی در ریاض شلیک شد، گزارش محرمانه سازمان ملل، هرگونه ارتباط این حمله با ایران را رد کرده است
اسپوتنیک: برخلاف ادعاهای ائتلاف ریاض مبنی بر ایران بودن موشک یمنی که به سوی فرودگاهی در ریاض شلیک شد، گزارش محرمانه سازمان ملل، هرگونه ارتباط این حمله با ایران را رد کرده است

ارسال دیدگاه