تلگرام/واکنش فعالان آلمانی به اظهارات اخیر محمد بن سلمان

واکنش فعالان آلمانی به اظهارات اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با انتشار تصویر شبیه سازی شده وی (همانند هیتلر) بر روی دیوار سفارت عربستان در برلین
واکنش فعالان آلمانی به اظهارات اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با انتشار تصویر شبیه سازی شده وی (همانند هیتلر) بر روی دیوار سفارت عربستان در برلین

ارسال دیدگاه