راز شکست طرح‌های بن سلمان در منطقه

پیروزی ایران برابر داعش باعث شد تا محمد بن‌سلمان شرایط غرب آسیا را با شرایط قبل از جنگ دوم جهانی بسنجد. اما حقیقت پنهان شده‌ی پشت این حرف، نشان از شکست پروژه اسلام غربگرا در برابر اسلام انقلابی دارد. او شکست طرح‌های خود در منطقه را، ناشی از پیروزی اسلام انقلابی در منطقه می‌داند. لذا بخش زیادی از گفتگو با نیویورک‌ تایمز به این مسئله پرداخته شد.

پیروزی ایران برابر داعش باعث شد تا محمد بن‌سلمان شرایط غرب آسیا را با شرایط قبل از جنگ دوم جهانی بسنجد. اما حقیقت پنهان شده‌ی پشت این حرف، نشان از شکست پروژه اسلام غربگرا در برابر اسلام انقلابی دارد. او شکست طرح‌های خود در منطقه را، ناشی از پیروزی اسلام انقلابی در منطقه می‌داند. لذا بخش زیادی از گفتگو با نیویورک‌ تایمز به این مسئله پرداخته شد.

1- محمد بن سلمان ایران را مقصر افراط‌گرایی عربستان می خواند.

2- اسلام اباحه‌گر: بن سلمان سعی دارد تا اسلام اباحه‌گر را اسلام اصیل برشمارد، او می‌گوید: زمان پیغمبر در عربستان نمایشنامه موزیکال اجرا می‌شد، زن و مرد با هم معاشرت می‌کردند و پیامبر با همه این موارد موافق بودند.

3- شکست بحران یمن: اسلام انقلابی تنها مشکل بن سلمان برای حل بحران یمن است، او معتقد است تا زمانی که انصارالله طرفدار تفکر اسلام انقلابی است، بحران یمن هیچ راه‌حل دیگری جز جنگ ندارد.

4- شکست طرح آشوب لبنان: او در این مصاحبه سعی داشت شکست طرحش در فتنه‌انگیزی لبنان را پنهان و حزب‌الله را دلیل استعفای حریری عنوان کرد.

☑️ او راه‌حل شکست‌های خود در منطقه‌ را مبارزه مداوم و بی تسامح با اسلام انقلابی می‌داند.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه