اینستاگرام/ تهدید 13000 کیلومتری!

به گفته پنتاگون، موشکی که کره شمالی در هفته گذشته به سمت سواحل ژاپن شلیک کرد، از نوع بالستیک قاره پیما بوده و 1000 کیلومتر را طی کرده و در دریای ژاپن فرود آمده البته تخمین برد موشک تا 13 هزار کیلومتر است کره شمالی در چند ماه اخیر تنها در ماه اکتبر آزمایش موشکی نداشته است این کشورادعا می کند مدل جدیدی از موشک قاره پیما که می تواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد آزمایش کرده است موشک‌هایی با برد بالای 5500 کیلومتر، موشک‌های قاره‌پیما محسوب می‌شوند
به گفته پنتاگون، موشکی که کره شمالی در هفته گذشته به سمت سواحل ژاپن شلیک کرد، از نوع بالستیک قاره پیما بوده و 1000 کیلومتر را طی کرده و در دریای ژاپن فرود آمده البته تخمین برد موشک تا 13 هزار کیلومتر است کره شمالی در چند ماه اخیر تنها در ماه اکتبر آزمایش موشکی نداشته است این کشورادعا می کند مدل جدیدی از موشک قاره پیما که می تواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد آزمایش کرده است موشک‌هایی با برد بالای 5500 کیلومتر، موشک‌های قاره‌پیما محسوب می‌شوند

ارسال دیدگاه