تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه(بخش 1از 3):«از متحدان تا مشتریان»

فرانسه یکی از کشورهای عمده و تأثیرگذار اروپایی است که به‌موازات کنشگری در قالب اتحادیه اروپا، نقش جداگانه‌ای را نیز برای خود در غرب آسیا تعریف کرده است. فرانسه دسته‌بندی منحصربه‌فردی از بازیگران منطقه دارد که مواضع و اقدامات خود را با توجه به این دسته‌بندی تنظیم می‌کند.

تحلیل و ارزیابی

1- «فردریک آنسل» استاد علوم سیاسی، معتقد است فرانسه در این منطقه تنها یک متحد دارد و آن امارات متحده عربی است. مشتریان این کشور در منطقه نیز به دودسته مشتریان بالفعل و مشتریان بالقوه تقسیم می‌شوند، پادشاهی‌های منطقه خلیج‌فارس ازجمله سعودی در دسته اول و ایران در دسته دوم جای می‌گیرند.

2- گفته ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر اینکه «ایران متحد فرانسه نیست و باید درزمینهٔ برنامه موشک‌های بالستیک و نقش بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه تجدیدنظر کند»، تائید عملی دسته‌بندی پیش‌گفته است.

3- تحلیل سیاست غرب آسیایی فرانسه در چارچوب «متحدان و مشتریان»، نشان می‌دهد که طبیعی است این کشور در درجه اول منافع متحد خود را در نظر داشته باشد و در درجه دوم به‌صورت طبیعی علایق مشتریان بالفعل بر مشتری بالقوه فرانسه غالب باشد.

#تحلیل_کوتاه
?#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه