اینستاگرام/رئیس سیا به همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی اعتراف کرد..

مایک پومپئو رئیس سیا در نشست «انجمن دفاع ملی ریگان» گفت: «#عربستان را دیده ایم که با اسرائیلی ها برای عقب راندن تروریسم در غرب آسیا همکاری می کند؛ می توانیم به توسعه آن روابط تداوم بخشیم و در کنار آنها همکاری کنیم»

مایک پومپئو رئیس سیا در نشست «انجمن دفاع ملی ریگان» گفت: «#عربستان را دیده ایم که با اسرائیلی ها برای عقب راندن #تروریسم در #غرب_آسیا همکاری می کند؛ می توانیم به توسعه آن روابط تداوم بخشیم و در کنار آنها همکاری کنیم»

 

?پیوند اظهارات:

 

Goo.gl/98qxHM

ارسال دیدگاه