تلگرام/تحلیل هاآرتص از تصمیم اخیر ترامپ..

تحلیل هاآرتص: جامعه مسیحیت اوانجلیک از تصمیم ترامپ در مورد قدس خوشحال است و اعتقاد دارد دنیا را به سمت آرماگدون نزدیک تر می کند

ارسال دیدگاه