اینستاگرام/ این بار فرانسوی ها مسئول تهاجم به موشک های ایران شدند!

خانم «Agnes Romatet-Espagne» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در نشست خبری گفت: درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید بگویم با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد و منطقه را بی‌ثبات‌ میکند ⚫️وی همچنین مشارکت کشورهای اروپایی و #آمریکا را در جهت مقابله با برنامه موشکی #ایران خارج از از چارچوب #برجام خواستار شد ?پیوند خبر: Goo.gl/Pw47zn

 

خانم «Agnes Romatet-Espagne» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در نشست خبری گفت: درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید بگویم با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد و منطقه را بی‌ثبات‌ میکند
⚫️وی همچنین مشارکت کشورهای اروپایی و #آمریکا را در جهت مقابله با برنامه موشکی #ایران خارج از از چارچوب #برجام خواستار شد

?پیوند خبر:

 

Goo.gl/Pw47zn

ارسال دیدگاه