تلگرام/ درخواست تیلرسون از کره شمالی برای مذاکره با آمریکا ..

بی بی سی با اعلام خبر درخواست تیلرسون از کره شمالی برای مذاکره با آمریکا بدون پیش شرط از عبارت "ترامپلماسی" استفاده کرد/تیلرسون: گفت و گو سر هر چیزی می تواند باشد، حتی آب و هوا!
بی بی سی با اعلام خبر درخواست تیلرسون از کره شمالی برای مذاکره با آمریکا بدون پیش شرط از عبارت "ترامپلماسی" استفاده کرد/تیلرسون: گفت و گو سر هر چیزی می تواند باشد، حتی آب و هوا!

ارسال دیدگاه