تلگرام/راشاتودی: تماس [سردار] سلیمانی با فرماندهی حماس و جهاد اسلامی

راشاتودی عربی: [سردار] سلیمانی در تماس با فرماندهی حماس و جهاد اسلامی، آمادگی ایران برای پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین را اعلام کرد
راشاتودی عربی: [سردار] سلیمانی در تماس با فرماندهی حماس و جهاد اسلامی، آمادگی ایران برای پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین را اعلام کرد

ارسال دیدگاه