اهداف انصارالله در شلیک موشک به کاخ یمامه

موشک انصارالله جدای آنکه به هدف خورده و یا توسط پاتریوت منهدم شده باشد، دارای نتایجی است که می‌تواندتغییرات محسوسی در عرصه میدانی ایجاد کند.

در این تحلیل سعی میکنیم تا نتایج این اقدام را برای انصارالله مورد بررسی قرار دهیم.

1-تثبیت قدرت موشکی نیروهای مقاومت: این موشک، دومین موشکی است که در یک ماه گذشته به ریاض شلیک شده و نشان دهنده تثبیت قدرت موشکی انصارالله است.

2-ایجاد ناامنی در قلب پایتخت عربستان: انصارالله توانسته است این پیام را به عربستان مخابره کند که توانایی کشاندن ناامنی به قلب پایتخت این کشور را دارد.

3- اثبات قدرت تأثیرگذاری انصارالله در میدان جنگ : انصارالله نشان داد که می‌تواند میدان جنگ را به سمت پایتخت‌های امارات و عربستان گسترش دهد و با این اقدام ، قدرت تأثیرگذاری خود را در جنگ ثبات بخشید.

4-عزم نیروهای مقاومت در قبال تجاوز‌گری: شلیک موشک به یمامه پس 1000روز تجاوز به یمن، به معنای عدم تزلزل در عزم نیروهای مقاومت برای مبارزه با تجاوزگری است.

5اتحاد نیروهای مردمی و ارتش: شلیک موشک بعد از کشته شدن علی صالح و پایان فتنه صنعا نشان دهنده اتحاد میان طیف مقاومت مردمی و ارتش یمن است.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی ? اندیشکده راهبردی تبیین?

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه