تلگرام/مقام های سعودی برای آزادی ولید بن طلال 6 میلیارد دلار از او خواسته اند

مقام های سعودی برای آزادی ولید بن طلال 6 میلیارد دلار از او خواسته اند/ثروت وی 18 میلیارد دلار برآورد می شود/وی در جریان برنامه مبارزه با فساد با دستور محمد بن سلمان بازداشت شده است

ارسال دیدگاه