تلگرام/کاهش سهم پرداخت ایالات متحده برای بودجه سازمان ملل

دفتر نیکی هیلی از کاهش سهم پرداخت ایالات متحده به میزان 285 میلیون دلار برای بودجه سازمان ملل خبر داد
دفتر نیکی هیلی از کاهش سهم پرداخت ایالات متحده به میزان 285 میلیون دلار برای بودجه سازمان ملل خبر داد

ارسال دیدگاه