تلگرام/پایگاه آمریکایی هیل: اعتراضات ایران رو به پایان است؛ اما…

پایگاه آمریکایی هیل: اعتراضات ایران رو به پایان است؛ اما فرصت هایی که برای منافع آمریکا در منطقه ایجاد شد، هنوز باقی است/آمریکا و متحدان با اقدام مناسب می توانند قدرت منطقه ای ایران را کاهش دهند

ارسال دیدگاه